Dự toán chi phí cho Xe
Giá xe : đ
Mức lệ phí %
Lệ phí trước bạ: 0đ
Phí đăng kiểm : 0đ
Phí bảo trì đường bộ : 0đ
Bảo hiểm dân sự : 0đ
Phí biển số : 0đ
Tổng cộng : 0đ